JNA vinduer

JNA Vinduer med 71% fejl og mangler

Et forkert valg?

Den triste historie

Vores vinduer var faktisk ved at være i en dårlig stand. Vores hus er fra 1977, og alle vinduerne er de originale. Medio februar 2015 bliver vi enige om at nu skal det være. Internettet giver os mulighed for at søge efter erfaringer ved valg af vinduer, og ofte endte vi på JNA's hjemmeside. Uden nogen egentlig begrundelse, vælger vi at arbejde videre med JNA. Jeg bruger et par dage på at måle vinduerne op efter den anvisning der ligge på JNA's hjemmeside.

Jeg skal lige tilføje, at jeg tilbage i 1990 har læst  på Byggeteknisk Højskole i Horsens, dog uden efterfølgende at have arbejdet som bygningskonstruktør, så lidt viden har jeg på området.

Jeg får sendt mine mål og hurtig derefter kommer der et tilbud fra JNA. Tilbuddet ser rigtig fint ud, og vi vælger hurtigt at arbejde videre med JNA. I min dialog med JNA’s salgskonsulent bliver jeg på et tidspunkt tilbudt et konsulentbesøg, hvor mine måle kontrolleres, og ansvaret for mål herefter er JNA’s. En flot service til en lav pris tænker jeg. Det giver mig også en mulighed for en dialog med en fagmand i forhold til vores valg af vinduer og materialer inden vi låser os fast på en ordre.


Jeg betaler for den tilbudte montør, som herefter hurtig kommer og laver en opmåling. Et nyt tilbud bliver fremsendt fra JNA, som vi kun forholder os til hvad angår farver og modellerne. Vi tager mod tilbuddet, og betaler for vinduerne med det samme.  I løbet af kort tid får vi en bekræftelse og levringstid fra JNA. Nu er det hele klar, så for os er det blot at lave en aftale med vores tømrer og fugemand. I ordrebekræftelsesbrevet fra JNA stå der oplyst at leveringen sker i uge 25, så jeg aftaler med tømrer og fugemand at vi starter mandag i uge 26.


Vores ordre til JNA lyder herefter på:

 • 1 stk 1 fag med fast karm 1315 X 2105
 • 1 stk Dobbelt terrassedør 1790 X 2095 der sammen med 2 stk 1 fags fast karm 895 X 2095 er et stor parti
 • 1 stk 2 fags med fast karm 1780 X 2110
 • 5 stk Kombinationsvinduer 1760 X 1180
 • 6 stk 1 fags vindue 550 X 550
 • 1 stk 1 fags vindue 590 X 1180
 • 1 stk Facadedør 950 X 2105  med sideparti 350 X 2105
 • 1 stk Terrassedør 930 X 2110
 • 1 stk Facadedør 935 X 2090

Alle som træ/Alu med 3-lags glas


Til montering benytter vi

 • JLS BYG ApS - Tolstrupvej 8 - 8751 Gedved - Cvr 35486585 - Tlf. 29178184
 • Jyskfuge.dk – Egebjergvej 190 – 8700 Horsens – info@jyskfuge.dk – Telefon 4035 0545


I uge 21  får jeg en ny mail fra JNA, hvor det nu fremgår at vinduerne bliver leveret i uge 22, altså 3 uger før det aftalte. Da jeg allerede har lavet en aftale med en tømrer og en fugemand, ringer jeg til JNA og får udskudt leveringen. JNA oplyser at dette er fint med dem, og vil så sørge for, at vinduerne leveres torsdag i uge 25 så de står klar til montage mandag morgen i uge 26.

Torsdag i uge 25 omkring middagstid, bliver jeg så kontaktet på mit arbejde af en vognmand fra Danske Fragtmænd, som holder på min adresse med et stort læs vinduer. Jeg ved at min datter er hjemme, så jeg siger hurtigt til ham, at han blot kan aflæsse vinduerne i vores indkørsel. Det er dog ikke en tilladelse han søger, men vil blot spørge til min hjælp. Har du mulighed for at komme hjem og hjælpe mig? Heldigvis arbejder jeg tæt på min bopæl og har netop denne torsdag mulighed for at smutte hjem. Det viser sig at pallerne er pakke så dårligt, at vognmanden vurderer, at de vil vælte hvis de står for sig selv. Den ene palle er pakket så dårlig, at den næsten er umulig at køre alene på palleløfteren uden at nogen hjælper med at holde balancen. Vi får alligevel læsset de 2 paller med vinduer af. De bliver placeret således at de kan støtte hinanden med en bagagerem der går omkring begge paller opstillet i T form.

Mandag morgen i uge 26 begynder vores frustrationer rigtig at tage fart.

Kl 07.00 møder JLS Byg op 4 mand høj. 3 Udlærte tømrer og en arbejdsmand. Vi har allerede aftalt rækkefølgen for hvor de starter. Som det er normalt kutyme, måler de efter før montage. Den tømrer der laver opmåling henvender sig til mig, og spørger om det ikke er lidt vel meget fuge ved den første terrassedør. Jeg kigger herefter på ordrebekræftelsen og kan konstatere at målene stemmer overens med det oplyste. Snakken går lidt omkring disse fugebredder mens den omtalte terrassedør monteres, og de beslutter at de nok heller må lave en ny opmåling/kontrolmåling af de næste vinduer. Allerede her viser det sig, at disse mål er langt fra de faktiske forhold. Her er der tale om 6 vinduer, hvor hulmålet er 610 * 610. De leverede vinduer har karmmål 550 * 550 og fugerne vil her blive 3 cm bred. Har konsulenten fra JNA fratrukket fugerne fra karmmål i stedet fra hulmålet? – og hvad er der sket med terrassedøren.

JLS Byg finde følgeseddel frem og spørger om jeg selv har målt op. Jeg kan så bekræfte at det har jeg efter JNA’s anvisninger, men at jeg så efterfølgende har betalt JNA for at lave en kontrolopmåling.


Der er vist behov for at kontakte JNA med lidt reklamation. Jeg ringer til JNA, som hurtigt beder mig om at lave min reklamationer elektronisk via deres hjemmeside. Jeg mente ellers, at kva omfanget af observerede fejl, at en personlig betjening måske var nemmeste fremgangsmåde..

Jeg tager derefter billeder af vores observationer og oploader dem til hjemmesiden sammen med fejlbeskrivelsen;


Beskrivelse af serviceopgaven:

Træ/alu

Ordre 1046740

Opmålt af JNA


Vedr 6 stk TVU01-01 T/A i vindue oplyst til 550 * 550 hulmål 610 * 610. Vinduerne bør have været 585 * 585


Vedr. TTD01-1001 T/A, Terrassedør oplyst til 930 * 2110. Hulmål 975. Terrassedøren bør være 950


Der går nu et døgns tid og jeg bliver kontaktet af JNA. De 6 vinduer må være en fejlindtastning, og der vil blive lavet en ordre på seks nye vinduer. Terrassedøren kunne jeg ikke lave reklamationer på, da den var monteret. Det blev oplyst at det var montørens ansvar – men efter hvilke anvisninger tænker jeg bare, JNA Hjemmeside, Byggereglement eller blot ham der sidder ved telefonen? (Se dialog vedrørende de 6 vinduer længere nede)


Nu kan jeg godt mærke at mit ellers gode humør og min ellers tolerante tilgang til livet forsvinder. Det er også lidt komisk, at de første mål på de 6 vinduer faktisk var inden for de anbefalede tolerancer.Jeg aftaler med min tømrer, at hvis de finder nye fejl og mangler, så må de gerne fortælle om det straks, så vi kan få dem meldt til JNA. I løbet af man- og tirsdagen i uge 26 finder vi i fællesskab fejl og mangler på 15 ud af 21 elementer.


Udover de 6 vinduer og ene terrassedør som er leveret med fejlmål, laver vi følgende reklamationer i uge 26


Reklamation 8 - Vedr TFK02-1 T/A 2 fags med fast karm 1780 X 2110. Skade på et hjørne af karm (inde)


Reklamation 9 - G-02 L-Greb Børste look Mangler afstandstykke og besætning udvendig forkert


Reklamation 10 - tfk01-1 1 fags fast karm Dårlig udført reparation på frabrikken
Reklamation 11 - TVU01-1 1 fags vindue (Allerede fejlmeldt som uden for mål) Konstateret skade på udvendig drypliste


Reklamation 12 - TD01-1001 Terrassedør mangelfuld/skadet maling mellem vindue og liste (Set ude fra)

Reklamation 13 - TTD02-1001 Dobbelt terrassedør Alu skade i åbning. Dårlig reparation på fabrikken. Nederste lukning dårlig udført - kan dårlig nå ned i fodliste - mulig fejlkonstruktion. Begge døre hænger, og bør efterfølgen justeres.Sidst på dagen tirsdag får vi en mail fra JNA, hvor JNA har sendt mig en ordrebekræftelse på de 6 vinduer jeg skal bekræfte. Jeg bliver bedt om at gennemgå den fremsendte ordre, så vi er enige om det bestilte. Da jeg har betalt for en garanti på mål bør jeg nu kun forholde mig til type og farve, men med de sidste par dages erfaring i bagagen, vælger jeg at kontrollere de oplyste mål. Målene er oplyst til 580 * 580, og jeg skriver tilbage til JNA;


”Når jeg måler efter – som menig mand, så får jeg hulmålet til 61 * 61.

Hvis jeg følger jeres anbefaling, så skal de vel hedde 585 * 585 ??”


JNA skriver herefter tilbage
Nu bliver jeg rigtig sur, set i lyste af at JNA mener det er mit ansvar med den før nævnte terrassedør som de ikke vil skifte da den er monteret.

Jeg skriver derfor tilbage med følgende ordlyd og henvisning


”http://www.jna.dk/dk/videncenter/maal-rigtigt-op-150/

Jeg går ud fra at dette er JNA’s anbefalinger – og jeg vil gerne have vinduerne efter JNA’s anbefalinger. I dette tilfælde må det være 585 * 585 (Altså et fradrag på 2,5 cm)

Men jeg kan jo have misforstået teksten”Fra JNA vælger man ikke at forholde sig til hvad der er op og ned. Er det med henvisning til byggereglementet eller hjemmesiden. Hvad Brian mener – eller hvad sker der med denne dialog. JNA vælger i hvert fald blot at ændre vinduernes mål;


Leveringstiden på disse nye vinduer (LÆS 6 stk) får nu en leveringsdato der hedder uge 35 (sidste uge i August) 13 uger efter at JNA ville leverer vinduer/døre i første omgang.


Jeg ringer herefter til tømrer og fugemand for at få opdelt opgave i 2 leverancer, og beklager at de ikke kan udføre arbejdet som aftalt..


Jeg bliver kontaktet af serviceafdelingen fra JNA som gerne vil komme og inspicere/løse de andre reklamationer der måtte være. JNA kan komme torsdag den 2. juli (uge 27).Besøg af JNA servicemontør.. En oplevelse jeg godt kunne være foruden. Sjældent har jeg mødt en servicemedarbejder der er så uforskammet. Efter at have vist ham de mange fejl og mangler vi har fundet, bruger han meget tid på at fortælle.


 • At det er urimeligt at jeg er lidt træt af det hele
 • At diverse fejl primært skyldes den tømrer der har installeret vinduerne og dørene.
 • At jeg har knald i låget fordi jeg har valgt 3-lags glas
 • at jeg ikke må ditten og datten


En del fejl vil han slet ikke forholde sig, og dem han løser er meget kritisabel. Efterfølgende reklamationer viser eksempler på hans arbejde. se feks reklamation 17 - montering af slutblik


Udover hans uforskammede facon, bruger han også meget tid på at fortælle hvad han har lært på ”tømrerskolen”…. Ja udover tiden på Byggeteknisk højskole, så har jeg kun læst på Aalborg universitet - og er blot en dum kunde.


På et tidspunkt når vi til den store dobbelte terrassedør.

Da han har bøvlet med den noget tid, kan den pludselige ikke lukkes mere. Han henvender sig til mig og fortæller at nu er begge disse døre skæve, og jeg har 2 muligheder. Jeg kan vælge at få skiftet hele dobbeltdøren med karm og det hele, eller blot de 2 døre (Som pludselig er skæve). Jeg spørger ind til skiftet, da jeg ikke mener at det er mig der skal afholde udgiften- og hvad sker der lige med de 2 vinduer på begge sider af dobbeltdøren ? Ja, det var mit problem, hvorefter jeg så selvfølgelig vælger at blot dørene skal skiftes – uden karm.

 

Så bliver hele besøget lidt surrealistisk – han følger mig helt ud til bilen, hvor han forsøger at optrappe en konflikt. Selvom jeg taler stille og roligt, forsøger han på bedste vis at få mig op i det røde felt Da det alligevel ikke lykkedes, bliver han så sur, at han vælger at forlade adressen.


Påstand mod påstand vil nogen nok sige - bedøm selv.


Som afledt af denne dårlige opførelse – og service, vælger jeg at gentage og supplerer mine reklamationer den samme dag.


Reklamation 14 (Tidligere 13) Efter at have haft servicemand fra JNA på besøge 2. Juli 2015, kan TTD02-1001 ikke lukkes, og døren er i en væsentlig dårligere stand end før han begyndte.Reklamation 15 (Tidligere 12) TTD01-1001. Beskadiget lak ved glasliste indvendig. Efter at have haft servicemand fra JNA på besøge 2. Juli 2015, ser den udførte reparation ud som følger.


Reklamation 16 (Tidligere 8) TFK01-01. Beskadiget hjørne på vinduet forsøgt rettet, uden dog at have lavet kontrol med vinkelmåler den 2. juli 2015 af servicemand fra JNA. Meget sjusket udført


Reklamation 17 (Ny) TFD01-1003. Beskadiget lak ved samlinger, døren kan ikke lukkes uden brug af vold, og døren hænger. Efter at have haft servicemand fra JNA på besøge 2. Juli 2015 - Slutblik stikker langt ud, og er MEGET skævt monteret. Desuden er skruerne dårligt monteret. Lakken i samlinger beskadiget, og er ikke udbedret.


(Klik på det enkelte billede for at se det stort)Reklamation 18 (Ny) 2 af tkv02-10101. Beskadiget fugebånd indvendig. Dette blot ignoreret af servicemand fra JNA 2. Juli 2015


(Klik på det enkelte billede for at se det stort)Reklamation 19 (Ny) Vedr TFK02-01. Den midterste sprosse. Liste gaber. Ikke ønsket løst den 2. juli af servicemand fra JNA.Reklamation 20 (Ny) TKV02-10101 Alu liste beskadiget. Reparation ej udført af Servicemontør fra JNA 2. juli 2015. Status ukendt
Reklamation  21 (Ny) TFD01-110001 Årsag ? døren kan ikke lukkes, og døren hænger. Efter at have haft servicemand fra JNA på besøge 2. Juli 2015, ser de udførte reparationer således ud; Slutblik stikker meget langt ud og er skævt monteret. Liste gaber og øverste alu-profil buler ud


Et nyt service besøg bliver tilbudt og aftales til at den 20. juli (Uge 30). Da montøren fra det sidste besøg ankommer til adressen, fortsættes den tidligere retorik;


”Vær sur på tømrer og ikke os”


Derimod vil han nu gerne løse reklamation 15 ved at tage ruden ud og skifte listen. Det samme gør han ved reklamation 18. Begge reklamationer er nu begge løst og afsluttet.Status pr 31. juli 2015


Reklamation 1 – Vindue forkert mål – mangler leveringen

Reklamation 2 – Vindue forkert mål – mangler leveringen

Reklamation 3 – Vindue forkert mål – mangler leveringen

Reklamation 4 – Vindue forkert mål – mangler leveringen

Reklamation 5 – Vindue forkert mål – mangler leveringen

Reklamation 6 – Vindue forkert mål – mangler leveringen


Reklamation 7 -  Terrassedør i forkert mål – Vi lever med den lidt ekstra fuge i hver side.


Reklamation 8/16 – Sjusket udført reparation. Vi lever med det, og retter fejlen når vinduerne  en gang skal males igen


Reklamation 9 – Tømrer havde ekstra dele i montagebil jeg kunne købe. Dette bliver faktureret på montage regning fra JLS Byg – Løst under protest


Reklamation 10 - Sjusket udført reparation. Vi lever med det, og retter fejlen når vinduerne  en gang skal males igen


Reklamation 11 – Løst


Reklamation 12/15 – Reklamation løst af montør 20. juli 2015


Reklamation 13/14 – Vi har ikke modtaget en leveringsdato – og har en dør vi ikke kan lukke når vi ikke er hjemme. Herudover er vi ikke enige i løsningen, men vælger at vente til vi ser det færdige resultat.


Reklamation 17 – Døren kan lukkes og lukker pænt. Slutblik bør monteres korrekt og pænt. Vi er ikke enige omkring skævhed i alu-profilerne på selve døren. Vi kender ikke status/omfang på hvad der mere vil ske med døren.


Reklamation  18 -  Reklamation løst af montør 20. juli 2015


Reklamation 19 – Stadig ikke løst – ignoreret som værende en fejl den 20. juli 2015


Reklamation 20 – Afventer nyt besøg/levering


Reklamation 21 – Dette er vores fordør. Den lukker lidt nemmere. Ved besøg den 20. juli 2015 skiftede montør en gummiliste rundt ved døren. Denne liste støder mod dørtrinnet når døren lukkes og falder ofte af. Døren lukker ikke helt i, og vores vurdering er at årsagen muligvis er det fejlmonterede slutblik fra den 2. juli 2015.Hvordan kommer vi i mål herfra ?


Venligst

Lone & Anders Andresen7. August modtager jeg følgende retur fra JNA Service afd.


Hej Anders

 

Nu har lige haft lidt til til at gå det i gemmen du har sendt til os.

 

Punkt 1 – 6 kan jeg se bliver leveret d. 13-8

Punkt 7 vil vi ikke gøre noget ved.

Punkt 8 / 10 / 16 Montøren ser om om det er godt nok lavet eller ej.

Punkt 9 der er blevet oplyst til i en samtale at vi kan sende delene til dig fra dag til dag med posten.

Punkt 13/14 vil vi skyde på at der ca. går 14-3 uger så vi har dem hjemme og kan skifte dørplader.

Punkt 17 retter slut blik og alu ved næste besøg

Punkt 19 fuge liste der gaber ved næste besøg

Punkt 20 vi skifter div. Alu der er skadet

Punkt 21 se på dør ved næste besøg som ikke lukker rigtigt

 

 

 

Med Venlig Hilsen

 

Xxxxx Xxxxxxxxxxx

Services afd.


 


Jubiiii tænker jeg og får bestilt Tømrer og fugemand så vi kan få afsluttet projektetUmiddelbart efter den 13. august kom JLS Byg og monterer de sidste 6 vinduer, og vinduerne bliver fuget.


Så er der kun reklamationerne tilbage, og herunder den dobbelte terrassedørMandag den 31. august melder JNA sig igen på banen og vil her udskifte og udbedre den resterende del - herunder dørpladerne i den dobbelte terrassedør.


Da der tidligere er kastet med mudder mellem JNA og min Tømrer, tænker jeg at det vil være fint at JLS Byg også er tilstede, så de kan byde ind med eventuelle tiltag. Jeg vælger derfor at betale en tømrer for at kunne hjælpe mig i dialogen med JNA servicemontør.


Mandag den 31. august bliver en gentagelse af de tidligere besøg. Dog med den væsentlige forskel at denne dag er en 3. part med som observatør. Montøren har ikke alu-listerne med der skal udskiftes, og de 2 dørplader han har med passer ikke.

Han sviner til højre og venstre, og på et tidspunkt bliver jeg helt nervøs for at de skal ryge i flæsket på hinanden. JNA Montøren har en meget truende adfærd general.  JNA Montøren forlader min adresse og han lader blot afmonterede døre etc ligge og flyde i haven, hvor alt ligge i regnvejr til jeg kommer hjem fra arbejde sidste på dagen. Jeg har efterfølgende måtte kontakte JLS Byg og undskylde for den opførelse de var udsat for.


Jeg skriver dagen derpå til JNA om min oplevelse.Hej JNA

 

Jeg havde så mit 3. servicebesøg på ordre 1046740 i går.

Aldrig – og jeg mener ALDRIG har jeg oplevet noget lignende.

 

Ud af nedenstående fejl/mangler

-Er leveret og de nye vinduer har vi monteret uden de store bemærkninger

-Punkt 7 har vi jo selv tidligere bekræftet som accepteret ??

-Punkt 8, 10 og 16 kiggede han ikke på.

-Punkt 9 er fejlmeldt den 22/6-2015 i ht. Vedhæftede serviceformular og er IKKE leveret fra dag til dag, trods i nu har været her 3 gange.

-Punkt 13/14 Disse står ude i min have. Kontaktede jer umiddelbart efter besøget i går, og fortalte at disse var glemt. Da jeg kom hjem omkring midnat stod de der stadig, og har fået en betragtelig mængde vand det sidste døgn.

-Punkt 17 – Slut blikket blev rettet. Slutblik øverst og nederst er ikke rettet – og døren kan derfor ikke låses ud brug af vold. ALU ikke rettet og er stadigvæk skævt monteret.

-Punkt 19 kiggede han ikke på.

-halvdelen af Punkt 20 er udført. Den ene (Fra første servicebesøg) havde han af ukendte årsager pludselig ikke med.

-Punkt 21 – Døren lukke nu fint i. Døren gaber en del når den er lukket. Vil tro det er 4-5 mm, men vi har ikke meget lyst til at den nuværende montør brækker i den igen nu hvor den lukker fint

 

Det var vist de ord for i dag. Udover JNA’s servicemontør var Jakob Ludvigsen fra JLS Byg, som har stået for montagen, tilstede under hele besøges i går. Han har efterfølgende kontaktet mig, og var rystet over jeres montørs opførelse. Han har fjernet 2 af de 3 slutblik på Punkt 13/14 så døren kan lukkes ind til vores hjem når vi ikke er hjemme.

 

 

Venligst

Anders C M Andresen For første gang efter mange måneder kommer der nu en ny person på opgaven. Service Chefen ved JNA melder sig på banen. Jeg har fået nok, og overdrager nu dialogen med JNA til min kone, for måske kunne nye øjne og en kvinde åbne andre døre ved JNA.


JNA skriver til mig dagen derpå

 

Hej Anders


Jeg har forsøgt et par gange på telefonen i dag uden held – kan du ikke, når du har tid, give mig et kald så vi kan strikke en løsning sammen – jeg har talt med min servicemand i dag og kan forstå det gik lidt skævt i går..

Lad os sammen finde ud af hvad der præcist skal til så sagen kan lukkes til alles tilfredshed.

Jeg afventer at høre fra dig før jeg gør yderligere

 

Med Venlig Hilsen

 

Jesper Johansson

Servicechef


Vi forsøger at kontakte Jesper uden held og vælger at følgende brev tilbage til ham.


Hej Jesper

Jeg har forsøgt at ringe til dig i dag uden held.


Som beskrevet og dokumenteret har der været en del fejl og mangler på de vinduer vi har bestilt.

Det er dejligt at du nu tager dig af det, sådan at vi kan få forløbet afsluttet, det trænger vi til sådan at vi kan komme videre med vores renoveringsprojekter, ligesom jeg tænker at I også gerne vil have sagen afsluttet.


Nogle af fejlene er blevet rettet, nogle er ikke og nogle af dem har vi valgt at leve med, det være sig f.eks. hjørner der er slået af den indvendige træramme, en skæv dør indtil et teknikrum, mangelfuld malerarbejde o.l. Jeg medgiver gerne at de kosmetiske fejl betyder ikke noget for funktionaliteten.


De eneste tre vi ikke kan leve med er følgende:

•Det midterste udvendige alu-stykke på et vindue lige ved vores indgangsdør  (TFK02-1 2 fags med fast karm 1780 X 2110) Her er der helt tydeligt sket noget i maleprocessen. Den servicemand der var hos os har givetvis skrevet ned hvad det handler om, han har i al fald markeret det med et stykke malertape.

•Vores fordør kan nu lukkes på en fornuftig måde, men slutter ikke særlig pænt til. Jeg ved ærligt talt ikke om det kan ordnes, men det ville være fint hvis den nye servicemand ville kaste et blik på den.

Den tidligere servicemand har af et par omgange forsøgt at udbedre funktionen, men efter kort tid blev det igen vanskeligt at lukke døren.

•Det helt store spørgsmål er et parti med en terrassedør i. Da servicemanden kom ud til os førte gang, var problemet at dørene hang og låsepalen i bunden ikke kunne nå ned til bundstykket. Efter at servicemanden havde forsøgt sig, kunne døren efterfølgende ikke lukkes ordentligt, ligesom at der var luft fra dør til karm, så man kunne kigge ud. Servicemanden fortæller at døren er skæv. Her på det 3. besøg havde han 2 nye dørplader med, men det viser sig at de ikke. Han forsøger at sætte dem i, men de kan ikke være der. Jeg kan ikke afgøre hvad der skal til, for at vores i øvrigt meget flotte parti ud mod haven kommer til at fungere, så vi kan gå ud og ind. Men det skal vi have ordnet. Partiet består af 2 vinduer og en dobbeltdør i midten.

Såfremt den eneste løsning er at skifte hele dørpartiet, er min holdning, at det er JNA der bekoster udskiftningen, fugearbejde og udbedring af de eventuelle følgeskader der måtte være på sidevinduerne.


Skal jeg bortskaffe de 6 små vinduer som var målt forkert og de to dørplader der ikke passer, eller der det noget I gerne vil have retur, og i givet fald hvordan/hvornår?


Med venlig hilsen

LoneNu sker der lidt ændring i retorikken fra JNA og vi får følgende svar

 

Hej med jer


Er det en ide jeg bestiller en komplet ny dobbeltdør – sammen med den et stk. alu til udskiftning på vinduesparti.

Dobbeltdøren får vi en tømrer fra Randers ud og ommontere for vores regning ( skifter også aluen )


De 6 vinduer og 2 dørplader kan vi afhente en dag i bare stiller det frem ( skal bare have dato så sender vi en fragtmand )Er vi i mål hvis vi gør ovenstående ?


Med Venlig Hilsen


Jesper Johansson
Fredag den 30 Oktober lidt over middag kommer der en Tømrer fra Randers. Han får savet den gamle dobbelte terrassedør ud, og får monteret en ny. Den nye sidder lidt lavere end den gamle, og gulvet i stuen kan ikke komme ind under fodpladen som det var designet til. Døren er også svær at lukke/åbne for et barn, men jeg orker ikke mere. Det hele er ved at være for træls og vi kapitulerer. Nogle dage efter får vi en besked fra JNA at der vil komme en servicemontør. Naiv som jeg er holder jeg fri og venter forgæves derhjemme. Dette udløser dog en lille reklamtions mail fra mig


Hej JNA


Modtog i går en SMS kl. 1500 på xxxxxxxx at der ville være en Servicemontør her i dag mellem 09.00 og 11.00 tænkte at det kunne være jeres tømrer der havde bestilt jer, da den nye dør lukker dårlig/er svær at lukke. Derfor har det været nødvendig for mig at holde fri et par timer. Nu er klokken 11.00, jeg har drukket en kande kaffe, og jeg tager tilbage på mit arbejde. Jeg kan tænke mig at i vil komme med en rigtig god sjov spændende forklaring… som jeg kan kommentere i evalueringen..


Venligst

Anders


De er ikke uden humor ved JNA og jeg får følgende retur


Hej Anders


Der kommer desværre ingen spændes forklaring.

Tømreren har bestilt os til at komme og hente den gamle dør og det var meningen at vi ville hente den i dag

Men da vores services bil er på værksted i denne uge har vi en mindre låne bil hvor vi ikke har mulighed for at ha døren der i så det var meningen er at vi kommer forbi i løbet af næste uge og henter den.

Men beklager det er min fejl at du har fået den sms i går da jeg ikke har været opmærksom på at du ville få en sms fra vores system og det beklager jeg mange gange at du ud fra det har holdet dig hjemme i de 2 timer.


Du skriver der er problemer med døren jeg vil gerne tage kontakt til PMO som har sat den i og få dem til at kontakte dig ang. Dette.


Med Venlig Hilsen


XXXX XXXXXXXXXXJeg har dog intet hør fra JNA eller Tømrer fra Randers siden..........


B E D Ø M     S E L V


Epilog


Mandag den 1. februar 2016 et år efter vi startede vælger jeg at sætte dette forløb på TRUSTPILOT for at hjælpe andre der skulle være i samme situation som os. En time efter at jeg har aktiveret linket, bliver jeg kontaktet af Jesper Johansson fra JNA. Hans eneste agenda i opkaldet var at få mig til at fjerne min evaluering fra Trustpilot. Jesper tilbyder  mig i samtalen økonomisk dispensation, hvis jeg blot fjerner den. Her slutter samtalen, for jeg kan ikke købes til tavshed. Det er bekymrende at dette kan ske/sker i Danmark, og kan vi nu overhovedet stole på services som Trustpilot hvis firmaer som JNA køber sig til gode bedømmelser ??? Udover opkaldet anmelder Jesper mit Link til denne hjemmeside, men jeg kan oplyse at denne hjemmeside er helt privat og tilhører mig som privatperson- som tak for tilliden har jeg efterfølgende anmeldt JNA til Trustpilot for forsøg på at påvirke JNA's kundeanmeldelser...Som opfølgning sender jeg følgende mail Til Jesper som jeg lovede i telefonen tirsdag aften.


Hej Jesper


Som opfølgning på vores telefonsamtale tirsdag aften undre det mig at du anmelder mit indlæg til TRUSTPILOT ???? – det er jo lidt en rød klud


Jeg kan oplyse dig at www.oakmountain.dk er mit private domæne og er på ingen måde tilknyttet et CVR nummer.


I den dialog jeg nu har haft med TRUSTPILOT,  som du selv har startet, har jeg så selvfølgelig refereret til vores samtale og de løsningsmodeller du har lagt op til – lad os vente på hvad de melder tilbage.


Om mit indlæg kommer tilbage som tidligere eller i en anden udgave må tiden vise – er der ikke plads til en dårlig anmeldelse på TRUSTPILOT kunne Facebook være en alternativ løsning, og muligvis et større publikum.


Lige nu har jeg ikke hørt undskyldninger og at vi beklager fra JNA men udelukkende ”damage control” hvor det netop er mit indlæg der udløser en reaktion fra jer – når du siger til mig at du ikke kan genkende min oplevelser med jeres montører m.v. kun du jo også bare sige at jeg er fuld af løgn ?


Venligst

Anders Andresen


Så skal jeg love for at bjørnen er vækket. Ud af busken kommer nu JNA's salgsdirektør. Han henviser til forløbet som han beklager. Hvor meget han har fulgt sagen, eller har interesse i det set fra vores side, kan man så gisne om. I hvert fald indleder han brevet med Kære Peter, og mon ikke man kunne komme til at tænke "Er det en mail fra en tidligere lignende sag han benytter?" Bedøm selv.


Kære Peter,


Jeg har jo naturligvis ikke kunnet undgå at lægge mærke til, at dit købsforløb desværre ikke er forløbet sådan som det skal. Det er faktisk slet ikke forløbet som vi ellers har ry for - det skal jeg være den første til at beklage og undskylder hermed.


Det vil vi gerne have mulighed for at gøre noget ved, så du og din hustru kan se ud gennem Jeres vinduer uden at skulle mindes om en dårlig oplevelse hver dag.

I den forbindelse kontaktede vores servicechef  Jesper dig forleden aften telefonisk vedr. hjemmesiden og opslaget på trustpilot.

Ingen virksomhed med respekt for sig selv ønsker at se en "hade-hjemmeside" der i den grad fokuserer og udstiller eventuelle fejl og mangler i deres service eller produkter - også selvom det er et enkeltstående tilfælde.

Det er noget vi ser med meget stor alvor på, især når vi bliver udstillet i det offentlige rum og hvor vore medarbejdere bliver nævnt med navn mv.

Ligeledes truer du pr. e-mail fra i dag, med at skrive noget på facebook hvilket heller ikke har unddraget min fulde opmærksomhed.


Omkring "købe kundernes tavshed" - Ofte kan en rabat på varerne som økonomisk kompensation for bøvl og ventetid komme på tale og er langt hen ad vejen rimeligt, men må understrege, at vi ikke køber vore kunder til tavshed som du skriver på din hjemmeside.


Jeg vil gå hele forløbet, anmeldelsen på trustpilot og din hjemmesiden igennem med mine rådgivere så hurtigt som muligt, men håber at du har tid til at mødes med undertegnede og vores adm. direktør forinden og få talt sagen ordentligt igennem.


Vi ønsker oprigtigt at få vendt denne dårlige oplevelse til noget godt og håber du også har interesse heri.

 

Med venlig hilsen

Morten Vestergaard Knudsen

Salgs- og marketingdirektør


Selvfølgelig er jeg nød til at give mit svar på denne, og skriver med det samme tilbage til JNA.Hej Morten

 

Tak for din mail, jeg  hedder for øvrigt Anders og ikke Peter.

Jeg er rigtig ked at af du vælger at bruge ord som truer m.v. i din mail. Det mener jeg på ingen måde at jeg gør. Derimod mener jeg at vi har fulgt JNA spilleregler under hele forløbet – også de gange hvor jeg ikke har været enige om fremgangsmåden.

 

Desuden er mit indlæg også fjernet fra Trustpilot som jeg lovede Jesper tirsdag aften – initieret af mig selv !!!!

 

Nu ser jeg ikke min hjemmeside som en hade hjemmeside, men blot fakta om netop vores forløb med JNA. På intet tidspunkt bliver der brugt nedladende ord m.v. om JNA – men udelukkende om hvordan disse ting håndteres – ret mig hvis du mener det ikke passer.

 

Med venlig hilsen

Anders Andresen


Det er sjovt at JNA ikke bare kan erkende at de har lavet en fejl, men at de altid skal have et lille modangreb med i retorikken. JNA har aldrig været proaktiv, men altid lavet damage control, og tydeligvis ikke for kundens skyld, med udelukkende for at beskytte JNA omdømme og ry. Morten fortsætter skriveriet med den samme tilgang


Hej Anders,


Tak for din mail. Beklager det med navnet.

Vi er enige om, at forløbet ikke er gået som det skal, men samtidig forholder jeg mig til, at du har oprettet en hjemmeside omkring forløbet og ordvalget til Jesper pr. email i formiddag omkring Facebook:

"kunne Facebook være et alternativ løsning og muligvis et større publikum"

Dette kan jeg kun tolke som en trussel - så må du forklare mig hvad du ellers mener?


Jeg ønsker blot at vide om du er interesseret i at vi mødes og får drøftet en mulig løsning på sagen, så vi kan få vendt det til noget godt i stedet.


Med venlig hilsen

Morten Vestergaard Knudsen

Salgs- og marketingdirektør


Morten fortætter stadig i samme stil


Hej Morten

 

Det er jer som leverandør der giver os kunder mulighed for at vi kan vægte kvaliteten på Trustpilot – er der ikke plads til at der også er dårlige oplevelser, så kan man vælge andre muligheder for at kommunikere det ud til eventuelle andre der står i samme situation – hvis der skulle opstå et behov for dette.

 

Når du vælger at klippe og klistre, så tag venligst hele teksten med ”…….. er der ikke plads til en dårlig anmeldelse på TRUSTPILOT kunne Facebook være et alternativ”

Jeg vægter brugen af ”….er der ikke” og ”….kunne FB” i denne sammenhæng. Her er det et valg Jesper allerede tirsdag aften tager for mig – og ikke ønsket at min oplevelse skal være på Trustpilot. Ret mig hvis jeg tager fejl igen ?

 

Det var vist den tættest forklaring jeg kunne komme på brugen af ordet ”Trussel” som den danske ordbog i øvrigt beskriver som ” tilkendegivelse af at man vil skade eller straffe nogen hvis ikke der bliver gjort som man forlanger” eller ”person eller fænomen der udgør en risiko for noget farligt eller ubehageligt” så man kunne bede dig om at uddybe hvilken trussel jeg udsætter JNA for ?

 

Jeg kunne tænke mig at i ændre retorikken hos JNA hvis vi fremover skal have en dialog.

 

 

Med venlig hilsen

Anders AndresenOg endelig tror jeg Morten faktisk læser det han selv skriver, men AGENDAEN er den samme "Damage control"


Hej Anders,


Jeg rækker hånden frem og ønsker blot svar på, om du ønsker vi skal mødes og drøfte en mulig løsning.

 

Med venlig hilsen

Morten Vestergaard Knudsen

Salgs- og marketingdirektørDet kræver selvfølgelig et svar fra os, som JNA modtager mandag den 8. februar 2016


Hej Morten


Vi har nu haft tid til at snakke om hvordan vi skal forholde os din pludselige interesse i vores oplevelser med JNA.


Vi vælger at takke nej til at mødes med jer. Som vi ser det, er der ikke noget der kan flytte ved den dårlige oplevelse vi har haft med JNA og vi ser ingen grunde til at skulle bruge mere tid sammen med jer.  Vi har allerede brugt en del timer hen over sommeren med, som han selv præsenterede sig, en Ambassadør for JNA. En oplevelse jeg meget gerne vil have været foruden.


Vi tænker at i har haft alle muligheder for at ”Nurce” os som kunder. Allerede da jeg telefonisk kontakter jer første gang burde alle alarmklokker ringe hos jer, og især da man i telefonen oplyser at det måske er gået lidt for hurtigt med at få alle ordre igennem op til sommerferien.  Helt til det sidste, måtte vi huske Jesper på det han havde lovet os tidligere, og først da vi henviser til at det er jeres Tømrer der skulle på opgaven, rekvirerer han tømreren i sidste øjeblik. Alt det der ligger imellem burde fortælle sin egen historie.


Du snakker rigtig meget om at blive hængt ud, had og trusler. Vi mener ikke at det er det vi gør. AT der findes en hjemmeside, skyldes ene og alene at JNA selv beder mig om at benytte mail i løbet af sommeren, da reklamationssystemet umiddelbart ikke kan håndtere alle de fejl og mangler jeg sender ind. Det nemmeste for mig er at sætte billeder og tekst ind i en HTML side, og sende et link. At siden efterfølgende har udviklet sig til en historie/forløb kan jeg vist ikke lastes for. Hvordan du ellers vælger at læse mine mail, må være for din egen regning.


Hvad angår vinduerne og døre fra JNA, så er vi glade for dem, og de ser ud som vi forventede. At der har været en del kvalitetsmæssige udfordringer og fejl ved rigtig mange af elementerne kan man ikke få til at gå væk fra vores oplevelse -  og en væsentlig del er der stadig. Havde i været proaktive fra starten, fulgt op på reklamationerne – kva mængden, ville historien havde været en helt anden, og her havde vi sikkert strakt os langt.


At vi sidder her og skriver sammen i dag, er udelukkende fordi vi gerne vil advare andre mod at benytte JNA uden at de tænker sig godt om først, eller fastholde jer i processen.


For at imødekomme jer – en fremstrakt hånd som du nok så flot kalder det, vil vi tilbyde at i selv forfatter en kritisk tekst til Trustpilot jeg kan slå op, hvor i så efterfølgende kan beklage at der også kan ske fejl hos jer. Jeg skal selvfølge godkende teksten først.


Skulle i finde det nødvendigt at undskylde til JLS Byg for jeres uprofessionelle opførelse overdrager jeg den gerne.


Med hensyn til en dekort på vores projekt, så står det jer frit til at komme med et oplæg, hvis i mener at vi har fortjent et nedslag i prisen som vi ikke har fået..


Med venlig hilsen

Anders & Lone AndresenOg det forventede svar fra JNA


Hej Anders,

 

tak for din mail.

Jeg er ked af at høre, at der ikke er mere vi kan gøre for at ændre på Jeres oplevelse, og jeg ville gerne mødes og drøfte forløbet med Jer, men det er Jeres beslutning og det respekterer jeg. Det glæder mig dog, at læse, at I er glade for vinduerne.


Vi beklager forløbet, men ingen er perfekte og fejl sker. At jeg først reagerer på oplevelsen nu, er at jeg ikke har haft kendskab til den før nu.

At vi ikke er helt enige i det forløb du beskriver, ændrer ikke på den oplevelse og de indtryk I sidder tilbage med, derfor ville jeg også gerne mødes.

Jeg vil dog sætte pris på om du vil fjerne vores medarbejders navne fra din hjemmeside, da det trods alt er os som virksomhed du har handlet med og ikke vores medarbejdere personligt.


Med venlig hilsen

Morten Vestergaard Knudsen

Salgs- og marketingdirektør


JNA Vinduer & døre A/S

+45 20 56 31 15

www.jna.dk


Hej Morten


Jeg fjerner straks alle navne, bortset fra Jespers der allerede fremgår på Trustpilot som ham der står for JNA’s svar.


Fortsat god dag til jer.

Anders AndresenI dag kommer der også et svar fra Trustpilot.


Kære Anders Andresen


Tak for din henvendelse.

Blev du kontaktet via mail, og hvis ja, har du mulighed for at fremsende skærmbillede af den?


Med venlig hilsen,

Pia

Trustpilot Compliance


Da min agenda ikke har været at gå efter JNA anmeldte jeg min oplevelse med JNA uden navne som vist herunder.


 

Hej Trustpilot


Jeg lavede en anmeldelse af en dansk virksomhed mandag den 1. februar 2016. Umiddelbart herefter blev jeg kontaktet af firmaets Servicechef som forsøgte at betale mig for at fjerne mit indlæg. Jeg blev lidt utryg ved situationen og har efterfølgende fjernet mit indlæg. Jeg vil gerne have jeres vurdering af mit næste skridt. Jeg må indrømmer at min tillid til Trustpilot ligger et lille sted, hvis dette er normal praksis.


Venligst Anders AndresenMortens mail er fremsendt til Trustpilot som dokumentation.


Vi afventer et svar fra Trustpilot.


Onsdag den 10. februar vælger jeg at forsøge mig igen med Trustpilot og opslår følgende;

Den får kun lov til at være på Trustpilot i kort tid, hvorefter JNA anmelder den.